top of page

Maak impact voor én door je merk

Met Het groenste rondje langs de velden maak je impact voor én door je merk.

Het Green Boarding Network biedt een centrale toegang om duurzaam zichtbaar te zijn met jouw merk bij een groeiend netwerk van amateursportclubs.  

Deze enige led-boardings op het hoofdveld van de amateursportclubs zijn  via een centraal aangestuurd CMS-systeem in te zetten voor landelijke, regionale en lokale digitale campagnes.

Op dit moment staan er Green Boardings bij 40 grote amateurvoetbalclubs.

In 2023 groeit het netwerk door naar 100 amateursportclubs in zowel voetbal en hockey.

 

Maak het groenste rondje langs de velden onderdeel van je marketingplan en help amateursportclubs te verduurzamen. Vanaf  € 5.632,-  ben je een heel seizoen lang op alle 40 wedstrijddagen bij alle 40 clubs, 8 uur per dag,  2 keer per uur zichtbaar met je digitale uiting van 10 seconden. Meer impact maken kan natuurlijk ook door 5, 10 of 20 groenste rondjes langs de velden te maken. Ook campagnematig duurzaam adverteren is mogelijk en als het netwerk groeit kun je als adverteerder meegroeien. 

Van de landelijke netto-advertentieopbrengsten uit het Green Boarding Network vloeit minimaal 50% terug naar de clubs. De clubs zijn verplicht dit budget in te zetten voor verdere verduurzaming van de vereniging. Hierdoor dalen energiekosten, blijft er meer geld over voor de sport en werken we samen aan een duurzame toekomst.


De CO2 die wordt gereduceerd door de zonnepanelen van het Green Boarding Network op de amateursportclubs wordt geregistreerd en gemonitord door Certiq. Deze wordt omgezet in certificaten voor het Green Boarding Network. Bij afname van minimaal 10 keer het groenste rondje langs de velden ontvang je als organisatie CO2 certificaten retour waarmee je jouw eigen CO2-footprint direct verlaagd. 

Zowel de impact die jij als organisatie maakt als onze actuele totale impact maken we inzichtelijk middels onze impact meter

bottom of page