top of page

Over Green Boarding Network

Green Boarding Network is onderdeel van Softs World BV. Softs World BV is een volledig Nederlands bedrijf en de ontwikkelaar en eigenaar van de gepatenteerde Green Boarding en de daarin toegepaste Surface of Things -technologie.  Green Boarding Network legt zich toe op de verduurzaming van sportclubs in Europa.

Meer weten over Softs? Stuur een e-mail naar albert@softs.world

 

Alleen subsidies zijn niet voldoende voor het verduurzamen van sportclubs.

Hier is meer voor nodig. Om dit te bekostigen verbindt Green Boarding Network het bedrijfsleven met de sportclubs, met onze nieuwe technologie en een nieuw businessmodel. Hierdoor kunnen de clubs versneld verduurzamen.

Social Return

Green Boarding is een Nederlands fabricaat en geassembleerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Impact

De impact die Green Boarding Network in seizoen 2022-2023 wil realiseren bij de 40 aangesloten amateursportclubs met 180 keer Het groenste rondje langs de velden komt conreet neer op:

8.png
7.png
6.png

Stikstof reductie gelijk aan 190 keer Amsterdam- Parijs met de auto.

€ 661.500,- besparing voor de amateursportclubs in Nederland. 

CO2 reductie gelijk aan 1.016 keer een retourtje Schiphol-JFK New York.

bottom of page